Меню

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти

Назва послуги: Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 7 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви ліцензіата або уповноваженого органу про переоформлення ліцензії

Результат надання: 1) Прийняття рішення про переоформлення ліцензії; 2) внесення відомостей до Ліцензійного реєстру; 3) оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації

Способи отримання результату: 1) Розміщення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації розпорядження про переоформлення ліцензії; 2) копія розпорядження про переоформлення ліцензії надсилається на електронну адресу ліцензіата

Підстави для відмови: Підставою для відмови у переоформлені ліцензії є: 1) виявлення невідповідності ліцензіата Ліцензійним умовам; 2) виявлення недостовірності даних у документах, поданих ліцензіатом. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності розбіжностей між даними у підтвердних документах та фактичним станом ліцензіата на момент подання документів. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною; 3) наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо ліцензіата, що забороняє йому провадити діяльність, що підлягає ліцензування, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: