Меню

Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної, рівнем (рівнями) повної загальної середньої, позашкільної освіти

Назва послуги: Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної, рівнем (рівнями) повної загальної середньої, позашкільної освіти

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня: 1) одержання органом ліцензування заяви ліцензіата про анулювання власної ліцензії повністю або частково; АБО 2) складання актів, передбачених пунктами 2, 6-10 частини дванадцятої статті 16 Закону; АБО 3) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей, передбачених пунктами 3-5 частини дванадцятої статті 16 Закону.

Результат надання: 1) Прийняття рішення про анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності повністю або частково; 2) внесення відомостей до Ліцензійного реєстру; 3) оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації; 4) інформування ліцензіата щодо рішення про анулювання ліцензії повністю або частково протягом 5 календарних днів шляхом направлення рекомендованого листа.

Способи отримання результату: 1) Розміщення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації розпорядження про анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності повністю бо частково; 2) копія розпорядження про анулювання ліцензії повністю або частково надсилається на електронну адресу ліцензіата

Підстави для відмови: Орган ліцензування відмовляє в анулюванні ліцензії у разі, якщо заява ліцензіата про анулювання його ліцензії подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); протягом тридцяти робочих днів після закінчення строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: