Меню

Зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або частково на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної, рівнем (рівнями) повної загальної середньої, позашкільної освіти

Назва послуги: Зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або частково на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної, рівнем (рівнями) повної загальної середньої, позашкільної освіти

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня: 1) одержання органом ліцензування заяви ліцензіата про зупинення (відновлення) дії власної ліцензії повністю або частково; АБО 2) встановлення підстав для зупинення (відновлення) дії ліцензії повністю або частково; АБО 3) надання органу ліцензування ліцензіатом заяви та відомостей про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково; АБО 4) надання органу ліцензування ліцензіатом інформації про сплату штрафу

Результат надання: 1) Прийняття рішення про зупинення (відновлення) дії ліцензії повністю або частково; 2) внесення відомостей до Ліцензійного реєстру; 3) оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації; 4) інформування ліцензіата щодо рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково не пізніше 3 робочих днів з дня його прийняття шляхом направлення рекомендованого листа

Способи отримання результату: 1) Розміщення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації розпорядження про зупинення (відновлення) дії ліцензії повністю бо частково; 2) копія розпорядження про зупинення (відновлення) дії ліцензії повністю або частково надсилається на електронну адресу ліцензіата

Підстави для відмови: Орган ліцензування відмовляє у зупиненні дії ліцензії повністю або частково у разі, якщо заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії повністю або частково подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); протягом 30 робочих днів після закінчення спливу строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов)

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: