Погодження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Назва послуги: Погодження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Адміністративний збір: Безкоштовно

Строк надання послуги: Протягом одного місяця від дня подання звернення та відповідних документів (ст. 61 Закону України «Про охорону культурної спадщини»; ст. 71 Закону України «Про охорону археологічної спадщини»; ст. 10 Закону України «Про адміністративні послуги»).

Результат надання: Довідка до містобудівних обґрунтувань і обмежень щодо можливості проведення містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони.

Способи отримання результату: У паперовій формі особисто або через довірену особу; поштовим відправленням

Підстави для відмови: 1) подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; 2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей; 3) негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру (ч. 1 ст. 6; ст. 14; ст. 15; ст. 30; п. 3 ст. 32; ст. 34; ст. 36; ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»; п. 5 ст. 128 Земельного кодексу України; ч. 5 ст. 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; ч. 2 розділу ІІІ наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 № 219 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг»).

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: