Реєстрація змін і доповнень до статуту (положення) релігійної громади

Назва послуги: Реєстрація змін і доповнень до статуту (положення) релігійної громади

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 30-90 робочих днів

Результат надання: Свідоцтво про реєстрацію змін та доповнень до статуту релігійної громади та оформлені і прошиті статути

Способи отримання результату: Голова релігійної громади особисто або уповноваженого представника, засобами поштового зв’язку

Підстави для відмови: Невідповідність вимогам Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"(ст.15) та прийнятим відповідно до нього нормативно-правовим актам

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: