Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку

Назва послуги: Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку

Адміністративний збір: Адміністративна послуга безоплатна

Строк надання послуги: Паспорт громадянина України оформлюється та видається: - не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;

Результат надання: Видача паспорта громадянина України або відмова від його оформлення чи видачі.

Способи отримання результату: Для отримання паспорта громадянина України особа або її законний представник (у разі подання заяви-анкети законним представником) звертається особисто до центру надання адміністративних послуг міста Чернігова та подає документ, що посвідчує особу. Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук - паспорт видається за умови присутності особи на ім'я якої оформлено паспорт.

Підстави для відмови: Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства. Відмова від оформлення чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо: 1) особа не є громадянином України; 2) особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв'язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання); 3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію; 4) за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта; 5) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта; 6) особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта громадянина України за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів суб’єктом надання адміністративної послуги надається письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови для подальшого вручення заявнику.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: