Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Назва послуги: Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Адміністративний збір: Плата за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому така інформація отримується, округлюється до гривні та зараховується до державного бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, Національний банк України, органи Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом. Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: за надання інформації у паперовій формі - 0,025 розміру прожиткового мінімуму; за надання інформації в електронній формі - 0,0125 розміру прожиткового мінімуму; за надання інформації адвокатам, нотаріусам та їх помічникам (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - 0,04 розміру прожиткового мінімуму. Плата за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому така інформація отримується, округлюється до гривні.

Строк надання послуги: Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, змоменту прийняття відповідної заяви

Результат надання: Надання Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Способи отримання результату: Особисто або через уповноваженого представника або на веб-порталі Мін’юсту

Підстави для відмови: Заява про надання інформації з Державного реєстру прав не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі.

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: