Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Назва послуги: Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 2 робочих днів

Результат надання: Лист про реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки з присвоєним їй номером (кодом). Обґрунтована відмова у реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Способи отримання результату: Особисто, або через довірену особу

Підстави для відмови: Подання неповного пакету документів необхідних для одержання документа дозвільного характеру. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: