Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Назва послуги: Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Строк законодавством не встановлено. Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги

Результат надання: У разі зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з його відчуженням – видача Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою «Знято з обліку». У разі зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням (списанням) – видача копії Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою «Знято з обліку», завіреної суб’єктом надання адміністративної послуги. У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством – письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги

Способи отримання результату: Особисто, або через довірену особу.

Підстави для відмови: 1. Подання неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: