Меню

Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

Назва послуги: Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: ,

Результат надання: На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація за молодняк, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках

Способи отримання результату: Документи зазначені в п.8 Інформаційної картки приймаються протягом бюджетного року до 1 вересня та до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб - власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики. За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб - власників тварин. На підставі журналу обліку до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складається відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подається до Департаменту агропромислого розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації, який протягом п’яти робочих днів подає Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою формою. Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за молодняк у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: