Портал послуг для автотранспорту

Назва послуги: Портал послуг для автотранспорту

Адміністративний збір: Платно

Строк надання послуги: В терміни встановленні законодавством

Результат надання: 1. Отримання дозволів на міжнародні вантажні перевезення. 2. Отримання дозволів на негабаритні перевезення

Способи отримання результату: Перевізник (фізична особа – підприємець або особа, уповноважена установчими документами юридичної особи) чи належним чином уповноважений ним представник