Меню

Спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї

Назва послуги: Спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: .

Результат надання: На підставі рішення Мінекономіки про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють через банки розподіл бюджетних коштів між фізичними особами та суб’єктами господарювання, які є власниками бджолосімей і яким нарахована дотація за бджолосім’ї, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями та/або переліком фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і яким нарахована дотація, що містять інформацію, необхідну для перерахування коштів на рахунки, відкриті в банках.

Способи отримання результату: Документи зазначені в п.8 Інформаційної картки приймаються до 1 жовтня поточного року в порядку черговості їх надходження. До 10 жовтня адміністратори складають відомість фізичних осіб та суб'єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім'ї, за формою, встановленою Мінекономіки, та подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку. Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнюють протягом десяти робочих днів дані з відомостей, зазначених у цьому пункті, та подають до Мінекономіки зведену відомість про нарахування сум дотацій за бджолосім’ї за встановленою ним формою. Мінекономіки протягом десяти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за бджолосім’ї в межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти

Порядок оскарження: Скарга на дії або бездіяльність посадової особи управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради подається начальнику управління. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені безпосередньо до суду, в порядку визначеному законом

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: