Меню

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Чернігівській області

Назва послуги: Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Чернігівській області

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Не більше ніж 10 робочих днів з дня одержання від державного адміністратора заяви про видачу дозволу та документів, що додаються до неї

Результат надання: Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Чернігівській області або письмове повідомлення заявнику про відмову у видачі дозволу

Способи отримання результату: Особисто заявником або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує ЇЇ повноваження

Підстави для відмови: - подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно зі встановленим вичерпним переліком; - виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей - інші підстави, встановлені законом

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: