Меню

Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Назва послуги: Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів

Результат надання: 1. У випадку наявності підстав для відмови готується письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей (лист-відмова у наданні послуги), яке направляється до Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова для передачі заявникові. 2. У випадку відсутності підстав для відмови Реєстрові карти затверджуються та вносяться до реєстру. Кожному ОУВ та ООУВ присвоюється реєстраційний номер та фіксується дата реєстрації. 1 екземпляр паперової форми затвердженої карти направляється до Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова для передачі заявникові.

Способи отримання результату: При отриманні листа-відмови: Особисто суб'єктом звернення (уповноваженим ним представником) в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова, або направляється адміністратором у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб. При затвердженні реєстрової карти ОУВ та ЮОУВ та внесенні її до реєстру: особисто «суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова, або направляється адміністратором у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: