Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого

Назва послуги: Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого

Адміністративний збір: .

Строк надання послуги: До 5 робочих днів з дня подання необхідних документів

Результат надання: Видача посвідчення водія на право керування транспортним засобом або надання листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі

Способи отримання результату: Особисто в суб’єкта надання адміністративної послуги або центрі надання адміністративних послуг

Підстави для відмови: У разі подання суб’єктом звернення документів у паперовій формі, відмова надається в разі: подання не в повному обсязі документів; подання документів, що містять недостовірні відомості; коли в поданих суб’єктом звернення документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця його проживання (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка). У разі подання суб’єктом звернення документів через електронний кабінет водія, відмова надається в разі, коли: у Єдиному державному реєстрі МВС, Єдиному державному демографічному реєстрі відсутній відцифрований образ обличчя водія; у поданих суб’єктом звернення документах або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця її проживання (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка); до електронної заяви суб’єкт звернення не прикріпив або прикріпив не в повному обсязі чи у формі, непридатній для візуалізації та сприйняття людиною змісту, документи, внаслідок їх низької якості; під час перевірки інформації про суб’єкта звернення за відповідними реєстрами та базами даних виявлено її невідповідність інформації, що міститься в документах, що додаються до електронної заяви; під час отримання посвідчення водія відсутній оригінал медичної довідки встановленого зразка, електронна копія (фотокопія) оригіналу якої була додана до заяви (крім випадків отримання посвідчення водія кур’єром або з використанням засобів національного оператора поштового зв’язку); установлено факт тимчасового обмеження суб’єкта звернення в праві керування транспортними засобами; якщо за отриманням посвідчення водія замість втраченого чи викраденого звернулася особа, яка позбавлена в установленому порядку права на керування транспортними засобами або перебуває в розшуку. У разі подання суб’єктом звернення документів через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, відмова надається в разі, коли: у Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя водія; у поданих суб’єктом звернення документах або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця його проживання (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка); не прикріплено копію (фотокопію) медичної довідки, придатної для візуалізації та сприйняття людиною її змісту (у разі отримання посвідчення водія кур’єром або з використанням засобів національного оператора поштового зв’язку); установлено факт тимчасового обмеження суб’єкта звернення в праві керування транспортними засобами; виявлено невідповідність відомостей щодо медичної довідки встановленого зразка, наведених суб’єктом звернення в заяві, поданій через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, відомостям, зазначеним у довідці, пред’явленій під час отримання посвідчення водія, а також у разі наявності обмежень, за яких не дозволяється керувати транспортним засобом; під час отримання посвідчення водія відсутній оригінал медичної довідки встановленого зразка, відомості щодо якої наведені в заяві, поданій через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка; якщо за отриманням посвідчення водія замість втраченого чи викраденого звернулася особа, яка позбавлена в установленому порядку права на керування транспортними засобами або перебуває в розшуку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: